Piramidy

piramidy_xbp_pl-0036Piramidy są zjawiskiem typowo egipskim. Były to grobowce królewskie budowane w okresie Starego i Średniego Państwa (ok. 2780 — ok. 1625 p.n.e) Od czasów Nowego Państwa (ok. 1567 — ok. 1085 p.n.e.) Egipcjanie nie wznosili już piramid. Mumie zmarłych królów składano odtąd w grobowcach! wykutych w ścianach skalnych. W VIII wieku p.n.e. XXV dynastia, zwanal etiopską albo nubijską, oczarowana ogromem piramid, wskrzesiła dawnyj zwyczaj egipski w swym ojczystym Sudanie.

Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Tagi: , , , | Zostaw komentarz

Pierwsze piramidy

piramidy_xbp_pl-0010Pierwsze piramidy wzniesiono za czasów III dynastii (ok. 2780 — 2680 p.n.e.). Wcześniejsi faraonowie budowali sobie grobowce innego rodzaju — zwane mastabami. Były to wielkie graniastosłupy ścięte z cegły mułowej. Pod-każdą mastabą znajduje się komora grobowa oraz pomieszczenia na grzebane wraz z władcą przedmioty. Tradycja ta została przerwana przez króla Dżesera panującego na początku XXVIII wieku p.n.e. Budowniczy jego grobowca w Sakkara, Imhotep, okazał się wybitnym nowatorem. Przede wszystkim użył do budowy mastaby swego władcy zamiast suszone cegły — kamienia, przedtem stosowanego rzadko i oszczędnie. Początkowo była ona graniastosłupem ściętym o podstawie kwadratowej. Następnie Imhotep powiększył ją i nadał jej w planie kształt prostokąta o wymial rach około 75 na 66 metrów. Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz

Sens i cel budowania Piramid cz. I

piramidy_xbp_pl-0021Na szczególną uwagę zasługuje  piramida Amenemhata III w Hawara (ok. 1800 p.n.e.), której wnętrze usianej było pułapkami i ślepymi korytarzami, mającymi na celu zmylenie rabusiowi grobów, którzy w tym czasie stali się już prawdziwą plagą egipskich nekropolii.
Wielu ludziom wydaje się rzeczą dziwną, a nawet nieuzasadnionym marnotrawstwem energii ludzkiej i zasobów państwowych, fakt, że przez całej stulecia Egipcjanie wznosili owe gigantyczne kamienne grobowce, nie mające przecież właściwie żadnego praktycznego zastosowania. Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz

Sens i cel budowania piramid cz. II

piramidy_xbp_pl-0025Żeby zrozumieć znaczenie i cel piramid, trzeba ten problem rozpatrywać na tle wierzeń religijnych i stosunków społecznych Starego Państwa. Od zarania swej historii Egipcjanie wierzyli w życie pozagrobowe. Wyobrażali je sobie jako bytowanie podobne do ziemskiego, tylko doskonalsze i wygodniejsze. Uważali też, że dla pomyślnej egzystencji ka 3 niezbędne jest zachowanie w dobrym stanie zwłok. Dlatego starali się je zabezpieczyć, mumifikując swych zmarłych i dochodząc do prawdziwego mistrzostwa w ich balsamowaniu. Potrzebne były ponadto rozmaite obrzędy oraz rzeźbione lub malowane wyobrażenia różnych przedmiotów, a w czasach późniejszych również inskrypcje. Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz

Tajniki budowy piramid cz. I

piramidy_xbp_pl-0006Jedną z największych zagadek piramid jest sposób, w jaki je budowano. Już starożytni, patrząc w osłupieniu na owe sztuczne góry egipskie, głowili się, jak zdołano podnosić potężne kamienne bloki na tak znaczną wysokość. Warto przypomnieć, że sama tylko Wielka Piramida w Giza, ostrosłup o wysokości 146 metrów i kwadratowej podstawie o boku długość) 230 metrów, zawiera ponad dwa i pół miliona metrów sześciennych kamienia. Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz

Tajniki budowy piramid cz. II

piramidy_xbp_pl-0029Nie należy  zapominać, że starożytni Egipcjanie budowali owe kolosy najprostszymi metodami, posługując się głównie narzędziami kamiennymi, drewnianymi oraz miedzianymi (z czasem brązowymi), nie znając nawet bloku do podnoszenia (nie pojawił się on w Egipcie przed okresem ptolemejskim). Jedynymi środkami transportu, jakimi dysponowali, były drewniane sanie i wałki, podkładane pod ciągnięte ciężary. Budowniczowie egipscy mieli jednak atuty, które zapewniły im wiele nadzwyczajnych, zdawałoby się, sukcesów — były nimi znakomita organizacja pracy oraz niemal nieprzebrane zasoby siły roboczej. Dzieła ich świadczą również o nie byle jakich uzdolnieniach ludzi, którzy je projektowali i kierowali ich budową. Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz

Tajniki budowy piramid cz. III

piramidy_xbp_pl-0001Jako pierwszą czynność – przystępowano do wyrównywania terenu pod budowę piramidy. Niwelację przeprowadzano zapewne za pomocą wody — albo otaczając dany obszar groblą, albo prowadząc ją w długich wąskich rowkach. Niektóre wyniosłości pozostawiano, aby włączyć je do samej budowli. Następnie wymierzano sznurami kwadratową podstawę piramidy, sprawdzając prawidłowość figury za pomocą pomiaru przekątnych. Teraz robotnicy mogli przystąpić do wykuwania podziemi piramidy. Inni przygotowywali rampy zaopatrzeniowe wiodące na plac budowy z miejscowych kamieniołomów oraz z Doliny Nilu.

Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz

Statystyki i przegląd teorii

Reopening of the Pyramid of KhafreNaznaczone też jest w egipskim piśmie na piramidzie, ile wyłożono na rzodkiew, cebulę i czosnek dla robotników. I jak sobie dobrze przypominam to, co mi powiedział tłumacz, który odczytywał napis, suma ta wynosiła tysiąc sześćset talentów srebra. A jeżeli tak się ma sprawa, ileż naturalnie musiano jeszcze wydać na żelazo, którym pracowali, i na pożywienie, i na odzież dla robotników? Boć przecież oni w podanym wyżej czasie dzieła te wznosili, a nadto w innym, niemałym, jak sądzę, czasie pracowali, kiedy to kruszyli i wynosili kamienie oraz tworzyli podziemny kanał.

Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz

Techniki budowy piramid cz. I

piramidy_xbp_pl-0024Zupełnie bezpodstawne są również informacje o skierowaniu wód Nilu do podziemi Wielkiej Piramidy. Przeczą temu badania archeologiczne, dzięki którym stosunkowo dobrze znamy konstrukcję tego grobowca. Zresztą przedsięwzięcie takie musiałoby zakończyć się fiaskiem — nawet dzisiaj, przy wyższym niż wówczas poziomie wody gruntowej, podziemia piramidy nigdy nie są wilgotne. Być może chodziło tu o jakiś kanał doprowadzony od Nilu w pobliże piramidy dla ułatwienia zaopatrzenia placu budowy. Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz

Budowa Wielkiej Piramidy

piramidy_xbp_pl-0031O budowie Wielkiej Piramidy:

„Mówi się, że kamienie zostały przywleczone aż z Arabii, a budowlę wzniesiono za pomocą kopców, ponieważ żadne maszyny do dźwigania ciężarów nie były jeszcze wówczas wynalezione. A najbardziej zdumiewa fakt, że wokół miejsca, gdzie zbudowano to kolosalne dzieło, nie widać żadnych śladów ani owych kopców, ani obróbki kamienia — nie ma tam niczego, poza piaszczystym terenem. Tak więc można by pomyśleć, iż całej owej kamiennej bryły nie spiętrzały stopniowo ludzkie ręce, ale że została ona umieszczona na tej piaszczystej równinie już w gotowej postaci przez jakieś bóstwo. Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz

Techniki budowy piramid cz. II

piramidy_xbp_pl-0018Przy wznoszeniu piramid pracowało wiele tysięcy ludzi. Prawdopodobnie na samym placu budowy zatrudniona była stosunkowo nieliczna kilkutysięczna stała kadra robotników wykwalifikowanych. Mieszkali oni w barakach z surowego kamienia i gliny. Resztki takiego zespołu baraków odkryto w pobliżu piramidy Chafry. Oceniono, że mógł on pomieścić około czterech tysięcy ludzi. Liczniejsze zespoły robotników wyłamywały bloki w kamieniołomach. Najliczniejsze jednak były rzesze zatrudnione przy transporcie kamienia. Zupełnie możliwe, że liczba stu tysięcy robotników, podana przez Herodota, wcale nie jest przesadzona. Zapewne w sezonie dorocznego wylewu Nilu, kiedy chłopi mieli chwilowo niewiele pracy, faraon przywoływał ich do robót przy budowie piramidy. Ciągnięcie lin na rozkaz nie wymaga specjalnych kwalifikacji. Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz

Struktura grobowca i statystyki budowy

piramidy_xbp_pl-0038Wiele piramid było po prostu pełną budowlą kamienną. Wewnętrzne ich komory znajdowały się pod powierzchnią terenu, w litej skale. Były  jednak i takie, które w swej części nadziemnej miały kunsztowne pomieszczenia i korytarze, planowo wykonywane podczas budowy. Najbardziej znana, tzw. Wielka Piramida króla Chufu zawiera kilka korytarzy (a wśród nich tzw. Wielką Galerię długości 47 metrów i wysokości 8,5 metra) oraz trzy komory grobowe. Prawdopodobnie fakt istnienia aż trzech komór grobowych w jednej piramidzie wyniknął ze zmian koncepcji w trakcie jej budowy. Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz

Budowle pomocnicze i podsumowanie

piramidy_xbp_pl-0032Wokół właściwej piramidy królewskiej budowano wiele innych budowli pomocniczych, mających służyć pośmiertnemu kultowi faraona. Po jej wschodniej stronie znajdowała się świątynia grobowa, od północy kaplica, a dookoła doły, w których umieszczano łodzie kultowe. Cały zespół otoczony był kamiennym murem. Na zewnątrz rozrzucone były grobowce rodziny i najbliższych przyjaciół władcy. Od piramidy właściwej biegła w dół, aż ku granicy terenów uprawnych, długa kamienna rampa, na końcu której znajdowała się tzw. dolna świątynia. Czytaj dalej

Kategoria: Piramidy | Zostaw komentarz